Được thành lập trong một cơ sở vòi, Giang Môn, nhà máy của chúng tôi cũng đã phấn đấu để trở thành một nhà máy tốt hơn bằng cách sử dụng các máy móc sản xuất tiên tiến, dụng cụ kiểm tra chính xác. Chúng tôi đã thông qua kiểm toán nhà máy của SGS và BSCI. ngoài ra, chúng tôi cũng có một nhóm các đối tác có kinh nghiệm và thanh tra chuyên nghiệp thực hiện phát triển sản phẩm, thiết kế, đang vẽ, khuyến mãi, kiểm tra, kiểm tra và các thủ tục khác. Để đảm bảo chất lượng là đúng, chúng tôi tuân thủ triết lý kinh doanh của "chất lượng là trên hết, dịch vụ đầu tiên".
Dịch vụ tốt nhất
YÊU CẦU NGAY